Tutkimus: HPW-DUST Korkeapainepölynsidontajärjestelmä vähentää 82% vaarallisista PM10 pölypartikkeleista

Metropolia Ammattikorkeakoulussa tehdyn puolueettoman ilmanlaatututkimuksessa mitattiin kadunharjauksen tuottamia pölypäästöjä ennen, harjauksen yhteydessä sekä kaksi tuntia sen jälkeen. Tutkimus suoritettiin vuonna 2013. Mitkä ovat tutkimustuloksen ja miksi tämä on ajankohtaista tänä päivänä?

Pienhiukkasten (PM) terveysvaikutukset

Keskustelu ilmansaasteista on aina ajankohtainen. Pölypartikkeleiden koko on suoraan yhteydessä niiden mahdollisuuteen aiheuttaa terveysongelmia.Yhdysvaltain ympäristösuojeluviraston10 mikrometrin mukaan pienet, halkaisijaltaan阿萊(PM10) kokoiset pölypartikkelit aiheuttavat merkittävimmät terveysriskit. Ne voivat kulkeutua keuhkoihin ja jotkin niistä päätyvät jopa verenkiertoon saakka.

Pienemmät kuin PM10 kokoisen partikkelit ovat yhteydessä terveysongelmiin, kuten:

 • Sydän- tai keuhkosairaiden ennenaikainen kuolema
 • Ei kuolemaan johtavat sydänkohtaukset
 • Epäsäännöllinen syke
 • Pahentunut astma
 • Heikentynyt keuhkojen toiminta
 • Lisääntyvät hengitystieoireet, kuten hengitysteiden ärsytys, yskä tai hengitysvaikeudet

Ilmanlaatututkimuksen tulokset

Metropolia Ammattikorkeakoulun tekemässä, puolueettomassa tutkimuksessa mitattiin pölypäästöjä (PM10 pölypartikkelit) harjausta ennen, sen aikana sekä kaksi tuntia kadunharjauksen jälkeen. Näytteet pölypäästöistä kerättiin liikkuvalla tutkimuslaboratoriolla eli nuuskija-autolla. Testeissä käytettiin Snowekin harjalaitetta, joka oli varusteltu kahdella sivuharjalla, DYNASET HPW-DUST Korkeapainepölynsidontajärjestelmällä ja pesupistoolilla. Harjalaite varusteltiin myös perinteisellä kastelujärjestelmällä vertailtavien tulosten saamiseksi.

Harjalaitteella ajettiin kolme yhtä pitkää matkaa:

 • Yksi ilman pölynsidontaa
 • Yksi perinteistä kastelujärjestelmää käyttäen
 • Yksi korkeapainepölynsidontaa käyttäen

Neljä tutkimuksen keskeistä tulosta:

 1. Korkeapainepölynsidonta vähentää 52% PM10 pölypäästöjä verrattuna matalapaineista vettä tuottavaan kastelujärjestelmään
 2. PM10 pölypäästöt ovat harjattaessa 82% pienemmät korkeapainepölynsidonnalla, kuin ilman pölynsidontaa
 3. Ilma pysyy puhtaampana harjauksen jälkeen, kun korkeapainepölynsidontaa on käytetty
 4. Kadunharjaus hetkellisesti lisää ilmassa olevaa pölyä ilmaan kaikilla harjausmenetelmillä

Kuinka korkeapainepölynsidonta estää pölypäästöjä?

Korkeapainevesisumua suihkutetaan suoraan pölynlähteeseen, tässä tapauksessa sivuharjojen ympärille, estämään pölypartikkelien leviämisen ilmaan. Erittäin pienet vesipisarat muodostavat sumuverhon, joka sitoo pölyä tehokkaasti.

Korkeapainevesisumun pisarakoko on paljon pienempi kuin ruiskutetussa matalapainevedessä. Vesisumun erittäin pieni pisarakoko auttaa pääsemään kosketuksiin useimpien pölyhiukkasten kanssa, mikä lisää niiden massaa ja saa ne putoamaan maahan. Tämä mahdollistaa kadunharjauksen kuivana ja keräämään hiekan tehokkaasti ilman pölypäästöjä.